Säkerhetsläge – förflyttning

Om Normal mode visas efter att Säkerhetsläge Se handbok återställts efter startförsök, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.

Flytta inte bilen längre än nödvändigt.

 Varning

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterade dokument