Justerbart rattmotstånd*

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.

På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.

Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i menysystemet MY CAR MY CAR:

  • Sök där fram Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller Hög.

Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är i rörelse.

 OBS

I vissa situationer kan styrservon bli för varm och behöver då temporärt kylas – under den tiden arbetar styrservon med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre.

Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett meddelande.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument