Säten fram

Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
P3-1420V70/S80/XC70-Säten fram inställningsmöjligheter
  1. Ikon röd cirkel 1Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
  2. Ikon röd cirkel 2Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
  3. Ikon röd cirkel 3Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa upp/ner.
  4. Ikon röd cirkel 4Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
  5. Ikon röd cirkel 5Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
  6. Ikon röd cirkel 6Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se Säten fram – elmanövrerade*.

 Varning

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Fällning av passagerarsätets ryggstöd*

P3-1320 Folding front passenger seat backrest forward
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt för att ge plats för lång last.
Ikon röd pil 1

Skjut sätet så långt bakåt/nedåt som möjligt.

Ikon röd pil 2

Ställ in ryggstödet till upprätt läge.

Ikon röd pil 3

Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och fäll det framåt.

Skjut fram sätet så att nackskyddet "låses" fast under handskfacket.

Uppfällning sker i omvänd ordning.

 Varning

Ta tag i ryggstödet och var förvissad om att det är ordentligt låst efter uppfällning för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
  1. * Tillval/tillbehör.