Elmanövrerad baklucka*

Bilens baklucka kan öppnas med hjälp av en knapp på belysningspanelen, med den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget eller med fjärrnyckeln. Stängning sker med stängningsknappen nedtill på luckan.
P3007-POT automatisk stängning av baklucka
Stängningsknappen

 OBS

Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av luckan vid låg takhöjd, se under rubrik "Avbryt öppning/stängning av baklucka".

 OBS

 • Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.
 • Har startbatteriet varit urladdat eller frånkopplat måste luckan öppnas och stängas en gång för att nollställa systemet.

Programmerbar maxöppning

Bakluckans maximala öppningshöjd kan anpassas – t.ex. vid låg takhöjd i garage.

Ställa in maxöppning:
Öppna bakluckan – stanna den i önskad öppningsposition.
Tryck in P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knappen på bakluckans undersida i minst 3 sekunder.
Den lagrade positionen är därmed sparad.
Återställning av maxöppning:
För luckan manuellt till dess högsta möjliga position – tryck in P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.
Återställningen är klar. Luckan kommer hädanefter öppnas till sitt maxläge.

Klämskydd

Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.

 • Vid öppning – elmanövreringen stängs av och luckan stannar.
 • Vid stängning – luckan stannar och backar från hindret några centimeter.

 Varning

Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en klämskada kan få allvarliga följder.

Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

 Varning

Öppna inte de förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan. De är förspända med högt tryck och kan vid öppning orsaka skada.

Öppna baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Bakluckan kan öppnas på tre sätt, varav två med denna knapp:

 • Långt tryck på belysningspanelens knapp – håll knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
 • Långt tryck på fjärrnyckelns knapp – håll knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
 • Tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.

Stänga baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Stängning görs med denna knapp på bakluckan eller för hand.

 • Tryck på knappen – luckan stängs automatiskt.

Avbryta öppning/stängning av baklucka

Symbol lastning i bagageutrymmet

Detta kan utföras på fyra sätt, varav tre med denna knapp:

 • Tryck på belysningspanelens knapp
 • Tryck på fjärrnyckelns knapp
 • Tryck på bakluckans knapp
 • Tryck på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.

– Luckans rörelse avbryts och stannar.

Manuell manövrering av baklucka

 Viktigt

Vid manuell hantering av bakluckan, öppna eller stäng den långsamt. Använd inte våld för att öppna/stänga den om den ger motstånd. Den kan skadas och sluta fungera korrekt.

Systemet kopplas ur om öppnings-/stängningssekvensen avbryts enligt föregående avsnitt.

 • Därefter kan bakluckan hanteras manuellt.
 1. * Tillval/tillbehör.