Barnskydd – två-stegs bälteskudde*

De integrerade bälteskuddarna i baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och säkert.

Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för att ge en bra säkerhet. I kombination med säkerhetsbälte är de godkända för barn som väger mellan 15 och 36 kg och är minst 95 cm långa.

Integrerade bälteskuddar (korrekt placering av barn, litet barn på steg 2 kudden)
Korrekt placering, bältet är placerat ovanför axeln.
P3-1146-V70-XC70-Booster seat improper placement of children
Felaktig placering, huvudet får inte vara placerat ovanför nackskyddet och bältet får inte gå nedanför axeln.
Kontrollera innan färd att:
  • den integrerade två-stegs bälteskudden är rätt inställd enligt tabell och i låst läge
  • säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är vridet
  • säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals eller nedanför axeln (se föregående bilder)
  • höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.

Justering av bälteskuddens två nivåer görs genom uppfällning och nedfällning.

 Varning

Volvo rekommenderar att reparation eller byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas om den är mycket sliten.

 Varning

Om inte instruktionerna rörande två-stegs bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.
  1. * Tillval/tillbehör.