Biltvätt

Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig. Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.

Handtvätt

  • Avlägsna fågelspillning från lacken så snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken mycket snabbt. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
  • Spola underredet.
  • Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
  • Vid behov använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna då inte får vara solvarma!
  • Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
  • Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
  • Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.

 Varning

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad. Om motorn är varm finns risk för brand.

 Viktigt

Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till exempel vid bränslepåfyllning.

Använd inga frätande rengöringsmedel utan använd vatten och en icke repande svamp.

 OBS

Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.

Automattvätt

En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.

 OBS

Under de första månaderna ska bilen endast handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.

Högtryckstvätt

Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på låsen.

Prova bromsarna

 Varning

Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.

Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig eller kall väderlek.

Torkarblad

Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.

Vid rengöring:

– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad.

 OBS

Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta med ljummen tvållösning eller bilschampo. Använd inga starka lösningsmedel.

Exteriöra plast-, gummi- och prydnadsdetaljer

För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.

 Viktigt

Undvik vaxning samt polering på plast och gummi.

Vid användning av avfettningsmedel på plast och gummi, om nödvändigt gnugga endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.

Polering av blanklister kan nöta bort eller skada det blanka ytskiktet.

Polermedel som innehåller slipmedel ska inte användas.

Fälgar

Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.

Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.