Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.
P3-1020-sv60 CW w FullBrake - Symboler
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.

För optimal prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

Om stora delar av kroppen ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en fotgängare.

  • För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och ha en längd av minst 80 cm.
  • Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad – precis som för det mänskliga ögat.
  • Kamerasensorns förmåga att upptäcka fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.

 Varning

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte:

  • delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
  • fotgängare som bär på större föremål.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument