Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor

Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
p3007 Lampor, losstagning av täcklock
Öppna låsbygeln genom att trycka uppåt/utåt.
Tryck ner clipsen på täcklocket och ta loss det.

Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.