City Safety™ – symboler och meddelanden

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.
SymbolMeddelandeInnebörd/Åtgärd
Symbol Krockvarning AvAutomatisk inbromsning av City SafetyCity Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
P4-1246-Symbol Kamera BlockeradVindrutesensorer blockerade Se handbok

Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.

  • Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.

Läs om lasersensorns begränsningar.

Symbol Krockvarning AvCity Safety Service erfordras

City Safety™ är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.