Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Tillfällig deaktivering/beredskapsläge

För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:

 • Tryck på rattknapp Ikon avaktivering farthållare
P3-0720 Symbol farthållare 2 Denna symbol och lagrad hastighets markering skiftar då färg från GRÖN till VIT.

Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp

Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:

 • färdbromsen används
 • kopplingspedalen är nertryckt längre än 1 minut1
 • växelväljaren förs till N-läge (automatisk växellåda)
 • föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapsläge

Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC. Om något av dessa system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.

Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och meddelandet Adaptiv farthållare urkopplad visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

En automatisk deaktivering kan bero på att:

 • föraren öppnar dörren
 • föraren tar av sig bältet
 • motorvarvtalet är för lågt/högt
 • hastigheten sjunkit under 30 km/h2 (20 mph)
 • hjulen tappar väggreppet
 • bromstemperaturen är hög
 • radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).

Återuppta inställd hastighet

Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras med ett tryck på rattknapp Ikon farthållare 5 – hastigheten sätts då till den senast lagrade.

 OBS

En markant hastighetsökning kan följa när farthållaren återaktiveras med Ikon farthållare 5-knappen.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
 3. 2 Gäller inte bil med Köassistans– den klarar ända ner till stillastående.