Färddator – analogt kombiinstrument

Bilens färddator registrerar och beräknar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.

Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på vänster rattspak och med kombiinstrumentets meny.

Kontroll och inställningar kan göras direkt efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs för att kunna manövrera färddatorn.

 OBS

Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.

 • Kvittera meddelandet med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Reglage

P4-1246-Färddator Low
Informationsdisplay och reglage.
 1. Ikon röd cirkel 1OK – öppnar kombiinstrumentets meny, bekräftar meddelanden eller menyval.
 2. Ikon röd cirkel 2Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET – nollställer aktuell trippmätare eller backar ut ur menystrukturen.

Färddatoralternativ

Välj vilken färddata som ska visas:
För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem först med två tryckRESET.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan alternativen och stanna på önskad rubrik.

Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.

Färddatorrubrik i kombiinstrumentetInformation
Trippmätare T1 och miltal
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
RäckviddFör mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank".
BränsleförbrukningAktuell förbrukning.
Medelhastighet
 • Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Ingen färddatorinformation.Detta alternativ visar en tom display och markerar även början/slutet på loopen.

Nollställa färddata

Vrid på tumhjulet och stanna på färddatorrubriken som ska nollställas: T1 och miltal, T2 och miltal eller Medelhastighet.

Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för vald rubrik.

Varje rubrik måste nollas individuellt.

Funktioner i kombiinstrumentets meny

I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.

För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem först med två tryckRESET.
Tryck på OK.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
Avsluta med två tryckRESET efter utförd kontroll/justering.
FunktionerInformation
Digital hastighet
 • km/h
 • mph
 • Ingen visning
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum.
Parkeringsvärmare*
 • Direktstart
 • Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
 • Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur.
Extravärmare*
 • Auto På
 • Av
För mer information, se Extravärmare*.
Färddatoralternativ
 • Körsträcka till tom tank
 • Bränsleförbrukning
 • Medelhastighet
 • Trippmätare T1 och miltal
 • Trippmätare T2 och miltal
Här aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i färddatorn. Symbolerna för redan valda alternativ är vita och försedda med en "bock" – övriga är grå och saknar "bock".
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
Oljenivå1
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning.
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Vissa motorer.