Passagerarkrockkudde

Som ett komplement till säkerhetsbältet på passagerarsidan är bilen utrustad med en krockkudde.

Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme ovanför handskfacket. Panelen är märkt med AIRBAG.

P3-1120-S80-V70-S80L Passenger Airbag LHD
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
P3-1120-S80-V70-S80L Passsenger Airbag RHD
Placering av krockkudde på passagerarsidan i högerstyrd bil.

Dekal för passagerarkrockkudde

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2
Dekal på passagerarsidans solskydd.
P3-1420-S80/V70/XC70-Airbag decal placement 1
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

 Varning

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig skada för barnet.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.

 Varning

Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

 Varning

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara.

Omkopplare – PACOS*

Krockkudden på passagerarsidan i framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

 Varning

Aktiverad krockkudde (passagerarplats):

Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla personer som är kortare än 140 cm.

Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):

Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara.

 Varning

Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
  1. * Tillval/tillbehör.