Överhettning

Under speciella förhållanden, vid hård körning i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.

För information om överhettning vid körning med släpfordon, se Körning med släpvagn*.

  • Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid körning i varmt klimat.
  • Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och visar där textmeddelandet Hög motortemperatur Stanna snarast – stanna då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång under några minuter för att svalna.
  • Visas textmeddelandet Hög motortemperatur Stäng av motorn eller Kylvätskenivån låg Stanna snarast ska motorn stängas av efter att bilen stannats.
  • Vid överhettning i växellådan aktiveras en inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en varningssymbol i kombiinstrumentet och dess display visar textmeddelandet Växellådan varm Sänk hastigheten eller Växellådan varm Stanna snarast Låt svalna – följ given rekommendation och sänk hastigheten respektive stanna bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång under några minuter för att låta växellådan svalna.
  • Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
  • Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp efter en hård körning.

 OBS

Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en stund efter att motorn stängts av.
  1. * Tillval/tillbehör.