Farthållare* – hantera hastighet

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra lagrad hastighet.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
 1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
 2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
 3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
 4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
 5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
 6. Ikon röd cirkel 6Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

Aktivera och ställa in hastighet

För att starta Farthållaren:

 • Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller P3-820 Ikon farthållare 1 (med Fartbegränsare).
>Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.

För att aktivera Farthållaren:

 • Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3.
>Aktuell hastighet lagras i minnet och kombiinstrumentets markering (5) tänds vid den valda hastigheten och symbol (6) skiftar från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.

 OBS

Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).

Ändra lagrad hastighet

Lagrad hastighet ändras med korta eller långa tryck på rattknapp Ikon farthållare 2 eller Ikon farthållare 3.

För att justera 5 km/h (5 mph):
 • Använd korta tryck – varje tryck ger 5 km/h (5 mph).
För att justera 1 km/h (1 mph):
 • Håll knappen intryckt och släpp vid önskad hastighet.

Senast gjorda tryck lagras i minnet.

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på Ikon farthållare 2/Ikon farthållare 3-knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte farthållarens inställning – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

 OBS

Om någon av Farthållarens knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras den och stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn återstartas.
 1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument