Fjärrkontroll*

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.
P3-1020-S60/V60 Remote control
  1. Ikon röd cirkel 1Motsvarar TUNE i mittkonsolen.

Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först på fjärrkontrollens knapp P3-10w46-x60 Symbol LFR till läge F. Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, som är placerad till höger om INFO-knappen i mittkonsolen.

 Varning

Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon, kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i handskfacket eller andra fack. Vid hård inbromsning eller kollision kan dessa annars skada personer i bilen.

 OBS

Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus (t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
  1. * Tillval/tillbehör.