Fjärrkontroll* – batteribyte

Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till ljud- och mediasystemet.

 OBS

Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.

Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.

Ta med extra batterier vid lång färd.

P3-1020-S60/V60 Battery change remote control
  1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
  2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
  3. Sätt tillbaka luckan.

 OBS

Förbrukade batterier ska tas om hand på ett miljöanpassat sätt.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument