Växlingsindikator*

Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel.

En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och att växla i god tid.

Som hjälpmedel finns på vissa varianter en indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.

Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock vara lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad siffra anger aktuell växel.

Manuell växellåda

P4-1220-Manuella växellägen

Växlingsindikator för manuell låda. Endast en markör är tänd åt gången – vid normal körning lyser endast den i mitten.

Vid rekommenderad uppväxling tänds markören vid "+", och vid rekommenderad nedväxling tänds markören vid "" (rödmarkerade i bilden).

Automatisk växellåda

P4-1220-Växelindikator High

Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.

Inramad siffra anger aktuell växel.

P4-1220-Växelindikator Low

Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och indikatorpilar i dess centrum.

  1. * Tillval/tillbehör.