Trafikskyltsinformation (RSI)*

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar1.

Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder omkörningsförbud.

I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för högsta tillåtna hastighet.

 Varning

RSI fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.