Luftkvalitet – kupéfilter

All luft som kommer in i bilens kupé renas med ett filter.

Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.

 OBS

Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att rätt filter monteras.

Relaterade dokument