Körläge ECO*

ECO1 är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil.

Allmänt

P3-1346-Knapp ECO

Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:

 • Växellådans växlingspunkter.
 • Motorstyrning och respons från gaspedal.
 • Start/Stop-funktionen – motorn kan auto-stoppa även innan bilen stannat och står helt still.
 • Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
 • Klimatsystemets inställningar – vissa el-förbrukare deaktiveras eller fungerar med reducerad effekt.

 OBS

Vid aktivering av ECO-funktionen ändras några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås endast genom att stänga av ECO-funktionen.

ECO – Handhavande

P3-1346 ECO-Cruise-kontroller
 1. Ikon röd cirkel 1ECO På/Av
 2. Ikon röd cirkel 2ECO-symbol

Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje motorstart. Undantag finns för vissa motorer – det verifieras dock enkelt med att både kombiinstrumentets ECO-symbol och ECO -knappens lampa lyser vid aktiverad funktion.

ECO-funktion På eller Av

P3-1346-Symbol ECOP3-1346-Knapp ECO

Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets ECO-symbol och ECO -knappens lampa slocknar. Funktionen är sedan avstängd tills den återaktiveras med ECO -knappen.

Eco Coast – Funktion

Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken att motorbromsen deaktiveras vilket medför att bilens rörelseenergi används till att rulla längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till tomgång med minimal förbrukning.

Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd hastighetssänkning, t.ex. för att rulla in i en zon med en lägre hastighetsbegränsning.

Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där föraren kan använda så kallad "Pulse & Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.

Även en kombination av Eco Coast och temporärt avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra till sänkt förbrukning. Alltså:

 • Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan motorbroms = Låg förbrukning

och

 • Avstängd ECO-funktion: Kort rullning med motorbroms = Minimal förbrukning.

 OBS

För att få optimalt låg bränsleförbrukning bör dock Eco Coast kombinerat med korta frirullningar i regel undvikas.

Aktivera Eco Coast

Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp helt, i kombination med följande parametrar:

 • ECO-knappen aktiverad
 • Växelväljaren i D-läge
 • Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h (40-87 mph)
 • Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.

Deaktivera Eco Coast

I vissa situationer kan det vara önskvärt att stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på sådana tillfällen kan vara:

 • vid branta utförslut – för att kunna använda motorbroms.
 • inför en förestående omkörning – för att kunna göra den på säkrast möjliga sätt.

Att deaktivera Eco Coast och återgå till motorbroms kan göras på följande sätt:

 • Tryck på ECO-knappen.
 • För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
 • Växla med med rattpaddlarna.
 • Påverka gas- eller bromspedal.

Eco Coast – Begränsningar

Funktionen är inte tillgänglig om:

 • farthållaren aktiveras
 • vägens utförslut är brantare än ca 6 %
 • manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
 • motor och/eller växellåda ej har normal arbetstemperatur.
 • växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
 • hastigheten är utanför intervallet ca 65–140 km/h (40-87 mph)

Mer information och inställningar

P3-1346-s60 Meny MyCar-melco

I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare information om ECO-konceptet – se avsnitt MY CAR.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Ej möjlig på XC60 och XC70 med AWD.

Relaterade dokument