Här finns ägarinformation

Ägarmanualen finns i bilens bildskärm, som mobilapp och på Volvos supportsida. I handskfacket finns en Quick Guide och ett komplement till ägarmanualen med bl.a. specifikationer och säkringsinformation. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa.

Digital ägarinformation

I bilens bildskärm

I bilens bildskärm finns ägarmanualen tillgänglig digitalt1. Informationen är sökbar och finns också indelad i olika kategorier.

Läs mer i Digital ägarmanual i bil.

Som mobilapp

En digital ägarmanual finns också som mobilapp och är möjlig att ladda ner från t.ex. App Store. I appen finns video samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs mer om .

På webben

Ägarmanualen finns även att nå från Volvos supportsida, support.volvocars.com, dels online och dels i PDF-format. På supportsidan finns även video och stegvisa instruktioner för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i Support och information om bilen på internet.

Tryckt ägarinformation

Tryckt komplement

Den tryckta ägarmanualen i bilen är ett komplement till den digitala ägarmanualen1 och innehåller viktig text, information om säkringar samt specifikationer. Den innehåller också instruktioner som kan vara bra att ha när det av praktiska skäl inte är möjligt att läsa informationen i centerdisplayen. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i .

Quick Guide

I tryckt format finns även en Quick Guide som hjälper till att komma igång med de vanligast använda funktionerna i bilen.

Mer ägarinformation i tryckt format

Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa2. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att beställa den tryckta ägarmanualen eller komplement till den.

Byta språk i bilens bildskärm

Att byta språk i bilens bilskärm kan innebära att viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

 Viktigt

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.

Om det skulle skilja mellan informationen på bildskärmen och i den tryckta boken, är det alltid den tryckta informationen som gäller.

  1. 1 För marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
  2. 2 För marknader utan ägarmanual i bildskärmen ligger denna manual med i bilen från början.