Allmänt om säkerhetsbälte

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
p3007 Säkerhet i kupé
Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).

För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.

Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.

Tänk på

  • Använd inte clips eller annat som hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
  • Säkerhetsbältet får inte vara snott eller vridet.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

 Varning

Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.