Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.

Kontrollsymboler

SymbolInnebörd
P3-0920 Symbol ABLFel i ABL-systemet
P4-1220-Y55X Symbol AvgasreningssystemAvgasreningssystem
Symbol ABSFel i ABS-systemet
P3 Symbol dimljus bakDimljus bak på
Px-1420-Antisladd symbol ESCStabilitetssystem, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/SportlägeStabilitetssystem, sportläge, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande
Symbol motorförvärmare dieselMotorförvärmare (diesel)
Symbol bränslenivåLåg nivå i bränsletank
Symbol informationInformation, läs displaytext
Symbol helljusHelljus på
Symbol blinkers vänsterVänster blinker
Symbol blinkers högerHöger blinker
P3-1346-Symbol ECOEco-funktion på, se Körläge ECO*
P4-1220-DRIVe Autostart DIM-symbolStart/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion och handhavande
P3 USA Icon TPMSDäcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning*1

Fel i ABL-systemet

Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active Bending Lights).

Avgasreningssystem

Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

Fel i ABS-systemet

Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.

Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.
Starta motorn på nytt.
Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

Dimljus bak på

Symbolen lyser när dimljuset bak är på.

Stabilitetssystem

Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett fel uppstått i systemet.

Stabilitetssystem, sportläge

Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen. Symbolen lyser när sportläget är aktiverat.

Motorförvärmare (diesel)

Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår. Förvärmning sker för det mesta på grund av låg temperatur.

Låg nivå i bränsletank

När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.

Information, läs displaytext

Informationssymbolen tänds i kombination med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se Menyhantering – kombiinstrument, eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

 OBS

När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OK-knappen, eller slocknar automatiskt efter en stund.

Helljus på

Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.

Vänster/höger blinker

Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.

Eco-funktion på

Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.

Start/Stop

Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.

Däcktryckssystem

Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller om ett fel uppstår i däcktryckssystemet.

Påminnelse – ej stängda dörrar

Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng den dörr som är öppen.

Symbol information läs displaytext - text

Om bilen körs i lägre hastighet än ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.

Symbol varning - text

Om bilen körs i högre hastighet än ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.

Om motorhuven2 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng motorhuven.

Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng bakluckan.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.
  3. 2 Endast bilar med larm*.