Domkraft*

En domkraft används för att höja upp bilen, t.ex. vid byte av däck.

Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.

 OBS

Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

Verktyg – återplacering

P3-820 Jack assembly posiiton

Efter användning av verktyg och domkraft* ska de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.

Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur. Notera att det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.

 Viktigt

Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme när de inte används.

 OBS

Om golvluckan i lastgolvet inte är stängd, fungerar inte sekretesslåsningen.
  1. * Tillval/tillbehör.