Hårddisk (HDD)

Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB1 till bilens hårddisk (HDD) och sedan spela upp därifrån.

För information om vilka format som stöds, se kompatibla filformat.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering . Nedan finns en utförligare beskrivning.

Kopiera musik till hårddisk

Mappar har symbolen P3-1020-S60/V60 Symbol katalog.

I hårddiskkällans normalvy tryck på OK/MENU och välj att kopiera från skiva/USB.
Välj vad som ska kopieras och därefter Fortsätt.
Välj katalog för placering av kopierad musik.

Importerar musik från skiva/Importerar musik från USB

Ta inte ur skivan/USB-minnet innan överföringen bekräftats – Musikfiler importerade.

 OBS

Vid kopiering från USB kommer musikfiler som inte är placerade i mappar inte att synas, dvs om de är placerade i rooten. Dessa låtar går att importera genom att välja att importera Alla spår, atlernativt placera filerna i mappar.

Systemet kan kopiera musik som ligger max 8 nivåer ner i undermappar.

Möjliga filformat att kopiera till hårddisk

CD-/DVD-skivor: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Döp om/radera mapp eller fil

I hårddiskkällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Döp om/radera filer.
Markera mapp eller fil, tryck på OK/MENU och välj Döp om eller Radera.
Använd teckenhjulet för att skriva in nytt namn och därefter Spara.

Det är ej möjligt att döpa om en fil till exakt samma namn som en annan fil. Då kommer systemet att behålla det gamla namnet.

Uppspelning och navigering

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

Spelordning

Uppspelning sker enligt listordningen. För att blanda spelordningen tryck på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj Blanda.

Mediasök

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen.

Lagringsinformation

Se hårddiskens kapacitet och användning, tryck på OK/MENU i hårddiskkällans normalvy och välj Lagringsinformation.

  1. 1 Beroende på marknad.