Lampbyte – nummerskyltsbelysning

Nummerskyltsbelysningen är placerad under bakluckans handtag.

Nummerskyltsbelysning
Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
Lossa hela glödlamphuset försiktigt och dra ut det.
Byt till ny glödlampa.
Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.

Relaterade dokument