Navigation* – vägledningsalternativ

Här kan inställningar göras för hur vägledning ska presenteras.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn Vägledn.alt Tid för ankomst PopUp

Ankomsttid eller kvarvarande restid

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativFormat på ankomsttiden.

Välj alternativ för visning av tid:

 • ETA – visar beräknad ankomsttid
 • RTA – visar kvarvarande restid.

Gatunamn i röstvägledning

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativGatunamn i röstvägledning.

Välj vad röstvägledningen ska innehålla:

 • Markerad ruta – avstånd och riktning, samt namn på gator och vägar.
 • Tom ruta – avstånd och riktning.

Navigering med Turn-by-turn1

P4-1220-Instrumentpanel - Turn-by-turn
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativTurn-by-turn navigation.

Välj inställning för visning i kombiinstrumentet:

 • Markerad ruta – visar nästa manöver i resplanen och avståndet dit.
 • Tom ruta – ingen visning.

Automatisk uppläsning av trafik

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativAutomatisk uppläsning av trafik.

Välj inställning för uppläsning av trafikinformation:

 • Markerad ruta – viktiga trafikstörningar på rutten blir upplästa.
 • Tom ruta – ingen uppläsning.

Automatisk ljudanpassning

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativAutomatisk ljudanpassning.

Välj inställning för ljudanpassning:

 • Markerad ruta – Ljud- och medisystemet t.ex. radion dämpas då röstvägledning läser upp information.
 • Tom ruta – ingen ljudanpassning.

Röstvägledning

Under vägledning när bilen närmar sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta över korsningen. Röstvägledningen upprepas närmare korsningen. För att upprepa ett meddelande – tryck 2 gångerOK/MENU-knappen.

Volymen kan justeras med ljudanläggningens volymknapp (under pågående röstmeddelande).

 OBS

Röstvägledning uteblir vid pågående samtal med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativRöstvägledning.

Välj inställning för röstvägledning:

 • Markerad ruta – avstånd och typ av kommande manöver läses upp.
 • Tom ruta – ingen röstvägledning.

Enkel röstvägledning

Med röstvägledning ges tre (3) instruktioner inför varje vägledningspunkt – en förberedande, en strax innan och den sista då manövern ska utföras. Med Enkel röstvägledning aktiverad, ges endast en (1) instruktion för varje vägledningspunkt.

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativAnvänd enkel röstvägledning.

Välj inställning för röstvägledning:

 • Markerad ruta – en (1) röstvägledningsinstruktion för varje vägledningspunkt.
 • Tom ruta – ingen röstvägledning.

Trafiksäkerhetskamera

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativFartkameravarning.

Välj funktion:

 • Markerad ruta – varning med akustisk signal och symbol då bilen närmar sig en trafiksäkerhetskamera.
 • Tom ruta – ingen varning.

 OBS

Vilken slags information som är tillåten att visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se www.volvocars.com/navi.

 OBS

 • Var uppmärksam på att skyltad högsta tillåtna hastighet ibland kan ändras och därmed avvika från navigatorns databas.
 • Föraren har alltid ansvar för att gällande trafik- och hastighetsbestämmelser följs.

Signal för lagrad plats

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativLagrad plats notifikation.

Välj bland lagrade positioner:

 • Markerad ruta – en akustisk signal då bilen närmar sig en egen lagrad position.
 • Tom ruta – ingen ljudsignal.

Hastighetsbegränsning2

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativVisa hastighetsbegränsningar.

Välj funktion:

 • Markerad ruta – gällande hastighetsbegränsning visas med en skylt i kombiinstrumentet3.
 • Tom ruta – ingen notifiering i kombiinstrumentet.

Signal för POI i en vägledd rundtur

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativTravel POI-notiser.

Välj funktion:

 • Markerad ruta – en akustisk signal då bilen närmar sig en POI som ingår i en Reseguide.
 • Tom ruta – ingen ljudsignal.

Signal för vägledd rundtur

I navigationkällans normalvy, tryck på OK/MENU och välj InställningarVägledningsalternativGuided tour-notiser.

Välj funktion:

 • Markerad ruta – en akustisk signal då bilen närmar sig en Reseguide.
 • Tom ruta – ingen ljudsignal.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller endast vissa modellvarianter.
 3. 2 Endast bilar utan funktionen Trafikskyltsinformation.
 4. 3 Endast då hastighetsinformation finnas i kartdata.