Trygghetstjänster med Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC) ger hjälp vid inbrott eller stöld av bil och kan fjärrupplåsa bilen om nycklarna kommit bort eller blivit inlåsta.

Trygghetstjänster syftar till att minimera risken att ägaren blir av med sin bil. Om bilen blir stulen kan den dessutom spåras och eventuellt deaktiveras.

Om bilen blir strömlös träder VOC:s reservbatteri in.

Utöver säkerhets- och trygghetstjänsterna erbjuder vissa marknader ett utökat trygghetssystem som tillval.

Stöldvarning

VOC skickar automatiskt signal till VOC service center vid inbrott eller stöld (om bilens larmsystem aktiverats).

Om bilens larmsystem aktiveras kommer VOC service center att underrättas automatiskt efter en viss tid. Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln kommer tjänsten att avbrytas.

Spårning av stulet fordon

Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har konstaterats kan bilens ägare tillsammans med polisen och VOC service center komma överens om att bilen skall spåras. VOC service center skickar ett meddelande till bilen för att fastställa bilens position. Därefter kontaktas polis eller annan myndighet.

 OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Fjärrupplåsning

Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen inom de närmsta 5 dygnen med hjälp av VOC service center efter att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser VOC service center bilen efter överenskommelse.

Fjärrmanövrerad startspärr1

Övervakning och deaktivering av stulen bil.

Om bilen är stulen kontaktar ägaren eller myndigheterna VOC service center.

 OBS

Detta gäller även om bilen stulits med hjälp av tillhörande fjärrnyckel.

Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna deaktiverar VOC service center sedan fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt med VOC service center och efter det att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför VOC service center aktivering av bilen.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vissa marknader.