Språkval för röststyrning

Möjliga språkval för röststyrning väljs i menysystemet MY CAR.
Px-1346-MCA Voice command Language list
Språklista.

Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en ikon i språklistan – Px-1346-MCA symbol röststyrning. Byte av språk görs i menysystemet MY CAR.

 OBS

Byte av språk för röststyrning kan inte göras utan att även ändra språk för hela menysystemet.