Använda Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveras vid tryckning på någon av de två knapparna i taket eller val i menykällan.

VOC startas automatiskt när bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältessträckare eller krockkuddar nås. Kontakt upprättas mellan bilen och VOC service center som skickar lämplig hjälp till bilens position.

När en tjänst är aktiv visas symbol i bildskärmen.

SOS-knappen – vid nödsituationer

Tryck på SOS-knappen i taket i minst 2 sekunder för att aktivera den manuella larmtjänsten.

Alternativ till SOS-knappen

I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallSOS.

ON CALL-knappen – vid problem med bilen

Tryck på ON CALL-knappen i taket i minst 2 sekunder för att aktivera tjänsten och komma i kontakt med VOC service center, se Tillgängliga Volvo On Call*-funktioner.

Alternativ till ON CALL-knappen

I nomalvyn för MY CAR, tryck på OK/MENU och välj InställningarVolvo On CallOn Call.

 OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

ON CALL-knappen kan användas för samtliga andra tjänster, inklusive vägassistans.

Avbryta tjänst

Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.

Inställningar

Möjliga val och inställningar i menysystemet.

  • Knapplås – Bestäm när SOS- och ON CALL-knapparna skall vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om motorn är igång.
  • Aktivera tjänst – Används för att aktivera abonnemang och få tillgång till tjänsten.

Status Aktivera abonnemang visar att VOC-systemet behöver aktiveras hos en Volvoverkstad innan bilägaren kan registreras för abonnemanget.

  1. * Tillval/tillbehör.