Internetansluten bil

Genom att bilen ansluts till internet öppnas möjlighet att t.ex. använda navigationstjänster, webbradio och musiktjänster via appar och använda bilens inbyggda webbläsare.
P3_13w46_Car Online

Då bilen är ansluten till internet är det möjligt att använda tilläggsprogram (appar). De appar som finns tillgängliga kan variera, men kan t.ex. vara av typen navigationstjänster, sociala medier, webbradio och musiktjänster. Bilen har en enkel webbläsare för att söka och visa information från internet.

Om anslutning till internet sker via mobiltelefon så är det möjligt att samtidigt använda andra mobiltelefonfunktioner, som att läsa textmeddelanden och ringa, se Bluetooth® handsfree telefon.

Mobiltelefon och nätverksoperatör måste stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.

 OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering .

Anslut bil till internet

P3-1346-x60-disable automatic internet connection
Inställningar för internetanslutning.

Internetanslutningens grundinställning är att inte ansluta till internet. Efter ett anslutningsalternativ valts, kommer det valda alternativet behållas och bilen kopplar automatiskt upp sig då nätverk finns tillgängligt. För att byta sätt att ansluta till internet, välj ett annat anslutningsalternativ. För att inte automatiskt koppla upp till internet, välj att avbryta nätverkskopplingen.

Välj anslutningsalternativ Bluetooth®, Wi-Fi eller bilmodem*:

Bilmodem*1

Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo On Call-tjänsterna använda anslutningen.

För att ansluta med bilmodem, se Bilmodem*2.

Bluetooth®

Mobiltelefonen måste först registreras och anslutas till bilen.
Aktivera internetdelning (utdelning av internetuppkoppling (portabel-/personlig hotspot)) i mobiltelefonen.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarAnslut viaBluetooth.
Bilen är nu uppkopplad.

I fortsättningen kommer bilen automatiskt koppla upp sig via Bluetooth® vid tillgängligt nätverk.

En symbol i bildskärmen visar aktuell anslutningsstatus.

För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt nätverkskoppling.

Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken Bluetooth® nätverk. Lägger man till ytterligare ett så tas det äldsta nätverket och lösenordet bort ifrån listan över ihågkomna nätverk.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo small
Aktivera internetdelning (utdelning av internetuppkoppling (portabel-/personlig hotspot)) i mobiltelefonen.
Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan. Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarAnslut viaWi-Fi.
Sökning efter tillgängliga Wi-Fi nätverk startas.
Välj ditt nätverk.
Välj Anslut.
Ange nätverkets lösenord.
Bilen försöker nu koppla upp sig till nätverket.

I fortsättningen kommer bilen automatiskt koppla upp sig via Wi-Fi vid tillgängligt nätverk. Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex. när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.

En symbol i bildskärmen visar aktuell anslutningsstatus.

För att avbryta nätverkskoppling, se Avbryt nätverkskoppling.

Bilen kan maximalt komma ihåg 10 stycken Wi-Fi nätverk. Lägger man till ytterligare ett så tas det äldsta nätverket och lösenordet bort ifrån listan över ihågkomna nätverk.

Ta bort sparat Wi-Fi nätverk

Tryck på MY CAR för att hamna i normalvyn för källan.
Tryck sedan på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningar.
Välj Wi-Fi.
En lista över tillgängliga nätverk visas.
Välj nätverk som ska tas bort.
Välj Glöm.
Bilen kommer inte längre att automatiskt koppla upp sig till nätverket.

Ta bort samtliga nätverk

Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt. Observera då att all användardata och alla systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.

För att återställa till fabriksinställningar tryck på MY CAR i mittkonsolen, därefter OK/MENU och välj InställningarÅterställ till fabriksinställningar.

Teknik och säkerhet för Wi-Fi

Det går enbart att ansluta till nätverk av följande typ:

  • Frekvens – 2,4 GHz.
  • Standarder – 802.11 b / g / n.
  • Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.

Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.

Avbryt nätverkskoppling

P3-1346-x60-disable automatic internet connection

Tryck på OK/MENU och välj InställningarInternetinställningarAnslut viaIngen. Bilen kommer inte koppla upp sig mot internet.

Ingen eller dålig internetanslutning

Mängden data som överförs är beroende av vilka tjänster eller appar som används i bilen. Att exempelvis strömma ljud kan medföra en stor datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning och god signalstyrka.

Mobiltelefon till bil

Hastigheten i uppkopplingen kan variera beroende på mobiltelefonens placering i bilen. Flytta mobiltelefonen närmare bilens ljud- och mediasystem för att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.

Mobiltelefon till nätverksoperatör

Hastigheten i det mobila nätverket varierar beroende på täckningen på den plats du befinner dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex. i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus. Hastigheten beror även på vilket avtal du har med din teleoperatör.

 OBS

Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast bilar med Volvo On Call
  3. 2 Endast bilar med Volvo On Call.