Avstängning av motor

Motorn stängs av med hjälp av START/STOP ENGINE-knappen.

För att stanna motorn:

  • Tryck på START/STOP ENGINE – motorn stannar.

Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar:

  • Tryck 2 gångerSTART/STOP ENGINE eller håll knappen intryckt tills motorn stannar.

Relaterade dokument