Adaptiv farthållare* – köassistans

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter under 30 km/h (20 mph).

I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen Köassistans (även kallad "Queue Assist").

Köassistans har följande funktioner:
 • Utökat hastighetsintervall – även under 30 km/h (20 mph) och stillastående
 • Målbyte
 • Automatisk bromsning upphör vid stillastående
 • Automatisk aktivering parkeringsbroms.

Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.

Utökat hastighetsintervall

 OBS

För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren måste förardörren vara stängd och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.

Med automatisk växellåda kan den Adaptiva farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).

 OBS

För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren vid hastighet lägre än 30 km/h (20 mph) krävs ett framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med automatisk bromsning. Föraren måste sedan återaktivera den på ett av följande sätt:
 • Tryck på rattknapp Ikon farthållare 5.

eller

 • Tryck ner gaspedalen.
>Därefter kommer den Adaptiva farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.

 OBS

Funktionen Köassistans kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.

 • Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras måste parkeringsbromsen lossas.

Målbyte

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare RadarsensorMålbyte
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.

När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.

 Varning

När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter över 30 km/h (20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.

 • Föraren måste själv ingripa och bromsa.

Automatiskt beredskapsläge vid målbyte

Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:
 • då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph) och den Adaptiva farthållaren är osäker på om målobjektet är ett stillastående fordon eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
 • då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph) och framförvarande fordon viker av så den Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.

Upphörande av automatisk bromsning vid stillastående

I vissa situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.

Köassistans släpper färdbromsen och ställer den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i följande situationer:
 • föraren sätter foten på bromspedalen
 • parkeringsbromsen ansätts
 • växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
 • föraren ställer den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge.

Automatisk aktivering parkeringsbroms

I vissa situationer ansätter Köassistans parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.

Det sker om:
 • föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
 • ESC ändras från Normal- till Sport-läge
 • Köassistans hållit bilen stilla längre än 4 minuter
 • motorn stängs av
 • bromsarna överhettats.
 1. * Tillval/tillbehör.