Iläggsmattor*

Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade iläggsmattor.

 Varning

Använd endast en iläggsmatta vid varje plats och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid och under pedalerna.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument