Meddelanden – hantering

Med vänster rattspak kan man bekräfta och bläddra bland meddelanden som visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.

Tryck in OK på vänster rattspak för att bekräfta ett meddelande. Bläddra bland meddelanden med tumhjulet.

 OBS

Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.