Start av motor

Motorn startas respektive stängs av med hjälp av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINE-knappen.
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och START/STOP ENGINE-knapp.

 Viktigt

Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.
Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den till dess ändläge. Observera att om bilen är utrustad med alkolås* måste ett utandningsprov först godkännas innan motorn kan startas. För mer information om alkolås, se Alkolås*.
Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För bilar med automatisk växellåda – tryck på bromspedalen.)
Tryck på START/STOP ENGINE-knappen och släpp den sedan.

 OBS

För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan motorstart påbörjas – under tiden visar displayen Motorn förvärmer.

Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.

 Viktigt

Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta 3 minuter innan ett nytt försök påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.

 Varning

Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter motorstart eller då bilen bogseras.

 Varning

Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen lämnas och se då till att nyckelläget är 0 – särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen.

 OBS

Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

Nyckelfri start (Keyless Drive)*

Följ steg 2–3 för nyckelfri start av motor.

 OBS

En förutsättning för att motorn ska starta är att en av bilens fjärrnycklar med nyckelfri start- och låsfunktion finns i kupén eller lastutrymmet.

 Varning

Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.

Relaterade dokument