Vinterkörning

Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa kontroller för att säkerställa att bilen kommer kunna framföras på ett säkert sätt.

Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:

  • Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol. Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C. För att undvika hälsorisker ska olika typer av glykol inte blandas.
  • Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
  • Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar start i kallt väder och minskar dessutom bränsleförbrukningen medan motorn är kall. För mer information om lämpliga oljor, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

 Viktigt

Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård körning eller i varmt väder.
  • Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer större krav på startbatteriet samtidigt som dess kapacitet minskas av kyla.
  • Använd spolarvätska för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.

För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is föreligger.

 OBS

I vissa länder måste vinterdäck användas enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.

Halt väglag

Öva halkkörning under kontrollerade former för att lära känna bilens reaktioner.