Lastning

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.

Summan av passagerares vikt och samtliga tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.

För utförlig information om vikter, se Vikter.

Symbol lastning i bagageutrymmet

Bakluckan öppnas via en knapp på belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se Låsning/upplåsning – baklucka.

 Varning

Bilens köregenskaper förändras beroende på lastens vikt och placering.

Att tänka på vid lastning

  • Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.

Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets ryggstöd är nedfällt, se WHIPS – sittställning.

  • Centrera lasten.
  • Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda ryggstöd.
  • Täck skarpa kanter med något mjukt för att inte skada klädseln.
  • Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.

 Varning

Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en frontalkollision i en hastighet av 50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.

 Varning

Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.

  • Lasta aldrig ovanför ryggstöden.

 Varning

Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada personer i bilen.

Täck skarpa kanter och vassa hörn med något mjukt.

Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge – bilen kan då rulla iväg.