Digitalradio (DAB)* – underkanal

Sekundära komponenter benämns oftast som underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.

Om en eller flera underkanaler sänds visas symbolen P3/P4-1220-DAB-Symbol för underkanal till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.

Vrid på TUNE för att komma åt underkanaler.

Underkanaler går endast att komma åt på den valda huvudkanalen. För tillgång till andra underkanaler välj annan huvudkanal.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument