Skyddsgaller

Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Skyddsgaller

Uppfällning

Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.

 Viktigt

Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då ett insynsskydd är monterat.

Montering/demontering

Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp i taket och därmed vara ur vägen vid behov av längre lastutrymme. Om så önskas kan skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur bilen.

Vid återmontering måste skyddsgallret alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt.

För att skyddsgallret ska kunna monteras måste ryggstöden först fällas, se Säten bak.

 OBS

Skyddsgallret monteras/demonteras lättast nedfällt och av två personer via bakdörrarna.

Vid montering ska handtaget vara på gallrets framsida, se bilderna Ikon grå fyrkant 1Ikon grå fyrkant 3.

P3007-Skyddsgaller nr 2
P3007-Skyddsgaller nr 3
P3007-Skyddsgaller nr 4
Ikon grå fyrkant 1

Placera handtaget i monteringsläge enligt bild. För att handtaget ska kunna vridas till läget, tryck lätt på det.

Ikon grå fyrkant 2

Pressa in dämparen mot gallret och passa in det i takets infästning.

Ikon grå fyrkant 3

Vrid handtaget 90° . Tryck lätt enligt bild (1) vid behov. Spänn fast gallret genom att vinkla handtaget 90°.

  • Demontering av gallret sker i omvänd ordning.

Relaterade dokument