Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:

SymbolMeddelandeInnebörd
P3-0720 Symbol farthållare 2Symbolen är GRÖNBilen håller lagrad hastighet.
P3-0720 Symbol farthållare 2Symbolen är VITDen Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Symbol farthållare 1Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att aktivera farthållareAdaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitetssystemet (ESC) har satts i Normalläge.
Adaptiv farthållare urkoppladAdaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig

Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.

Detta kan bland annat bero på att:

  • bromstemperaturen är hög
  • radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
P4-1246-Symbol Radar BlockeradRadarn blockerad Se handbok

Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.

  • Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar om lämpliga alternativ.

Läs om radarsensorns begränsningar.

Adaptiv farthållare Service erfordras

Adaptiva farthållaren är ur funktion.

  • Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bromsa för att hålla bilen + akustiskt larm1

Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.

  • Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på bromspedalen eller använder gaspedalen.
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordras1Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h (20 mph) utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast med Köassistans.