Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

I situationer där Körfältsassistans uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

SymbolMeddelandeInnebörd
P3-1246-Symbol Lane Departure Warning
Lane Departure Warning PÅ/Lane Departure Warning AV

Funktionen är påslagen/avslagen.

Visas vid påslag/avslag.

Texten försvinner efter ca 5 sekunder.

P4-1246-Symbol Kamera BlockeradVindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Rengör vindrutan framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

Symbol Driver Alert Service
Driver Alert Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterade dokument