Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av obehörig person.

Varje fjärrnyckel har en unik kod. Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.

Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:

MeddelandeInnebörd
Sätt i bilnyckelFel vid läsning av fjärrnyckeln under start – dra nyckeln ur startlåset, tryck in den igen och gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel ej hittad

Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – gör ett nytt startförsök.

Om felet kvarstår: Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och gör ett nytt startförsök.

Startspärr Gör nytt startförsökFel på startspärrsystemet under starten. Om felet kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

För start av bilen, se Start av motor.