Aktiva xenon-strålkastare*

Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Aktiva xenon-strålkastare – ABL

p3007 ljusbild active bi-xenon ljus
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive aktiverad (höger).

Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.

Funktionen aktiveras automatiskt vid start av bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY CAR). Vid fel i funktionen lyser symbolen P3-0920 Symbol ABL – text i kombiinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen visar en förklarande text och ytterligare en tänd symbol.

SymbolMeddelandeInnebörd
P4-1246 Symbol ABL and GDLStrålkastarsystem funktionsfel Service erfordrasSystemet är ur funktion. Uppsök en verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.

Funktionen1 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Aktiverad vid leverans från fabrik.