Tillkalla vägassistans med Volvo On Call*

Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri.
  1. Tryck på ON CALL-knappen i minst 2 sekunder.
  2. VOC service center etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilken hjälpinsats som krävs.
  1. * Tillval/tillbehör.