Volvo Sensus

Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvo-upplevelsen och kopplar samman dig med bilen och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs. Sensus innefattar de intuitiva funktioner som både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av bilen.
Px-1320-SENSUS logo

En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.

Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.

Volvo Sensus sammanför och presenterar många funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.

Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.

Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.

Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA, TEL*, P3-1346-x60-Connectivity symbol*, NAV* och CAM1 kan andra källor, system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.

För mer information om alla funktioner/system, se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess supplement.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller vissa bilmodeller.