Luftdistribution i kupé

Den inkommande luften fördelas genom ett antal olika munstycken i kupén.
Luftdistribution V70/XC70

I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.

Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen.

Ventilationsmunstycken i instrumentpanel

P3-10w46-S80/X70-Ventilationsmunstycke i-panel
 1. Ikon röd pil AStängt
 2. Ikon röd pil BÖppet
 3. Ikon röd pil CRiktning av luftströmmen i sidled
 4. Ikon röd pil DRiktning av luftströmmen i höjdled

Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.

Ventilationsmunstycken i dörrstolpar

p3007 ventilationsmunstycke i dörrstolpar
 1. Ikon röd pil AStängt
 2. Ikon röd pil BÖppet
 3. Ikon röd pil CRiktning av luftströmmen i sidled
 4. Ikon röd pil DRiktning av luftströmmen i höjdled

Om munstyckena riktas mot fönstren kan imma elimineras i kallt klimat.

Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.

 OBS

Tänk på att små barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.

Luftfördelning

P3-1246-S60/V60/V60H Button air distribution
 1. Ikon röd cirkel 1Luftfördelning – defroster vindruta
 2. Ikon röd cirkel 2Luftfördelning – ventilationsmunstycke instrumentpanel
 3. Ikon röd cirkel 3Luftfördelning – ventilation golv

Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på knapparna tänds i bildskärmen (se följande bild) motsvarande figur och en pil framför respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information, se luftfördelningstabellen.

P3-1020-S60/V60 Luftdistribution i display
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.