Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon av anslutningarna i mittkonsolen.
P3_1320_S/V60_AUX USB connectors
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se bild).
I mediakällans normalvy tryck på MEDIA, vrid TUNE till önskad ljudkälla USB, iPod eller AUX och tryck på OK/MENU.

Texten Läser USB visas i bildskärmen när systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Beroende på filstruktur och antal filer kan det bli en viss fördröjning innan inläsningen är klar.

 OBS

Systemet stöder flertalet iPod®-modeller tillverkade 2005 eller senare.

 OBS

För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USB-enhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa gång tändningen slås på om felet inte kvarstår.