Luftkvalitet – IAQS*

Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.

Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.

Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

 OBS

För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.

I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.

Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn kopplas ur och defrosterfunktionerna för vindruta och sidorutor samt bakruta användas.

 OBS

För att behålla CZIP-standard i bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km eller en gång per år beroende på vilket som inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och då kunden inte vill behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
  1. * Tillval/tillbehör.