Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning

Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad görs enligt nedan:

Losstagning nyckelblad

P4-1220-Y55X-Removing the key blade
  1. Ikon röd pil 1Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
  2. Ikon röd pil 2Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.

Fastsättning nyckelblad

Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i fjärrnyckeln.

Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och släpp ner nyckelbladet i springan.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs när nyckelbladet låses fast.